босански број од 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нула Nula -
1 један Jedan -
2 два Dva -
3 три Tri -
4 четири Četiri -
5 пет Pet -
6 шест Šest -
7 седам Sedam -
8 осам Osam -
9 девет Devet -
10 десет Deset -
11 једанаест Jedanaest -
12 дванаест Dvanaest -
13 тринаест Trinaest -
14 четрнаест Četrnaest -
15 петнаест Petnaest -
16 шеснаест šesnaest -
17 седамнаесторо Sedamnaesti -
18 осамнаест Osamnaest -
19 деветнаест Devetnaest -
20 двадесет Dvadeset -
21 Двадесет један Dvadeset jedan -
22 Двадесет два Dvadeset dva -
23 Двадесет три Dvadeset tri -
24 Двадесет четири Dvadeset i četiri -
25 двадесет пет Dvadeset i pet -
26 Двадесет шест Dvadeset šest -
27 Двадесет седам Dvadeset sedam -
28 Двадесет осам Dvadeset i osam -
29 Двадесет девет Dvadeset i devet -
30 тридесет Trideset -
31 Тридесет један Trideset jedan -
32 Тридесет два Trideset dva -
33 Тридесет три Trideset tri -
34 Тридесет четири Trideset i četiri -
35 Тридесет пет Trideset i pet -
36 Тридесет шест Trideset i šest -
37 Тридесет седам Trideset i sedam -
38 Тридесет осам Trideset i osam -
39 Тридесет девет Trideset devet -
40 четрдесет četrdeset -
41 четрдесет један Četrdeset jedan -
42 четрдесет два Četrdeset dva -
43 четрдесет три Četrdeset tri -
44 четрдесет четири Četrdeset četiri -
45 четрдесет пет Četrdeset i pet -
46 четрдесет шест Četrdeset i šest -
47 четрдесет седам Četrdeset sedam -
48 четрдесет осам Četrdeset osam -
49 четрдесет девет Četrdeset i devet -
50 педесет Pedeset -
51 Педесет један Pedeset jedan -
52 Педесет два Pedeset dva -
53 Педесет и три Pedeset tri -
54 Педесет четири Pedeset i četiri -
55 Педесет и пет Pedeset i pet -
56 Педесет шест Pedeset i šest -
57 Педесет седам Pedeset sedam -
58 Педесет осам Pedeset osam -
59 Педесет девет Pedeset i devet -
60 шездесет šezdeset -
61 Шездесет један Šezdeset jedan -
62 Шездесет два Šezdeset dva -
63 Шездесет три Šezdeset tri -
64 Шездесет четири Šezdeset i četiri -
65 Шездесет пет Šezdeset i pet -
66 Шездесет шест Šezdeset i šest -
67 шездесет седам Šezdeset i sedam -
68 шездесет осам Šezdeset i osam -
69 шездесет девет Šezdeset devet -
70 седамдесет Sedamdeset -
71 Седамдесет један Sedamdeset jedan -
72 Седамдесет два Sedamdeset dva -
73 Седамдесет три Sedamdeset tri -
74 седамдесет четири Sedamdeset četiri -
75 седамдесет и пет Sedamdeset i pet -
76 Седамдесет шест Sedamdeset i šest -
77 Седамдесет седам Sedamdeset i sedam -
78 Седамдесет осам Sedamdeset i osam -
79 седамдесет девет Sedamdeset devet -
80 осамдесет Osamdeset -
81 Осамдесет један Osamdeset jedan -
82 Осамдесет два Osamdeset dva -
83 Осамдесет три Osamdeset tri -
84 Осамдесет четири Osamdeset i četiri -
85 Осамдесет пет Osamdeset i pet -
86 Осамдесет шест Osamdeset i šest -
87 Осамдесет седам Osamdeset i sedam -
88 Осамдесет осам Osamdeset osam -
89 Осамдесет девет Osamdeset i devet -
90 деведесет Devedeset -
91 Деведесет један Devedeset jedan -
92 Деведесет два Devedeset dva -
93 Деведесет три Devedeset tri -
94 Деведесет четири Devedeset i četiri -
95 Деведесет пет Devedeset i pet -
96 Деведесет шест Devedeset i šest -
97 Деведесет седам Devedeset i sedam -
98 Деведесет осам Devedeset i osam -
99 Деведесет девет Devedeset i devet -
100 Сто Stotinu -