Игбо број од 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нула Efu -
1 еден Otu -
2 две Abụọ -
3 три Atọ -
4 четири Anọ -
5 Петка Ise -
6 шест Isii -
7 седум Asaa -
8 осум Asatọ -
9 девет Nine -
10 десет Iri -
11 единаесет Iri na otu -
12 дванаесет Iri na abụọ -
13 тринаесет Iri na atọ -
14 четиринаесет Iri na anọ -
15 петнаесет Iri na ise -
16 шеснаесет Iri na Isii -
17 седумнаесет Iri na asaa -
18 осумнаесет Iri na asatọ -
19 деветнаесет Iri na itoolu -
20 дваесет Iri abụọ -
21 дваесет и еден Iri abụọ na otu -
22 дваесет и две Iri abụọ na abụọ -
23 дваесет и три Iri abụọ na atọ -
24 дваесет и четири Iri abụọ na anọ -
25 дваесет и пет Iri abụọ na ise -
26 дваесет и шест Iri abụọ na isii -
27 дваесет и седум Iri abụọ na asaa -
28 дваесет и осум Iri abụọ na asatọ -
29 дваесет и девет Iri abụọ na itoolu -
30 триесет Iri Atọ -
31 триесет и еден Iri Atọ na otu -
32 триесет и две Iri Atọ na abụọ -
33 триесет и три Iri Atọ na atọ -
34 триесет и четири Iri Atọ na anọ -
35 триесет и пет Iri Atọ na ise -
36 триесет и шест Iri Atọ na isii -
37 триесет и седум Iri Atọ na asaa -
38 триесет и осум Iri Atọ na asatọ -
39 триесет и девет Iri Atọ na itoolu -
40 четириесет Iri anọ -
41 четириесет и еден Iri anọ otu -
42 четириесет и два Iri anọ abụọ -
43 четириесет и три Iri anọ na atọ -
44 четириесет и четири Iri anọ na anọ -
45 четириесет и пет Iri anọ na ise -
46 четириесет и шест Iri anọ na isii -
47 четириесет и седум Iri anọ na asaa -
48 четириесет и осум Iri anọ na asatọ -
49 четириесет и девет Iri anọ na itoolu -
50 педесет Iri ise -
51 педесет и еден Iri ise otu -
52 педесет и две Iri ise abụọ -
53 педесет и три Iri ise na atọ -
54 педесет и четири Iri ise na anọ -
55 педесет и пет Iri ise na ise -
56 педесет и шест Iri ise na isii -
57 педесет и седум Iri ise na asaa -
58 педесет и осум Iri ise na asatọ -
59 педесет и девет Iri ise na itoolu -
60 шеесет Iri isii -
61 шеесет и еден Iri isii otu -
62 шеесет и две Iri isii na abụọ -
63 шеесет и три Iri isii na atọ -
64 шеесет и четири Iri isii na anọ -
65 шеесет и пет Iri isii na ise -
66 шеесет и шест Iri isii na isii -
67 шеесет и седум Iri isii na asaa -
68 шеесет и осум Iri isii na asatọ -
69 шеесет и девет Iri isii na itoolu -
70 седумдесет Iri Asaa -
71 седумдесет и еден Iri Asaa otu -
72 седумдесет и два Iri Asaa abụọ -
73 седумдесет и три Iri Asaa atọ -
74 седумдесет и четири Iri Asaa anọ -
75 седумдесет и пет Iri Asaa ise -
76 седумдесет и шест Iri Asaa isii -
77 седумдесет и седум Iri Asaa asaa -
78 седумдесет и осум Iri Asaa asatọ -
79 седумдесет и девет Iri Asaa itoolu -
80 осумдесет Asatọ -
81 осумдесет и еден Asatọ otu -
82 осумдесет и две Asatọ abụọ -
83 осумдесет и три Asatọ na atọ -
84 осумдесет и четири Asatọ na anọ -
85 осумдесет и пет Asatọ na ise -
86 осумдесет и шест Asatọ na isii -
87 осумдесет и седум Asatọ na asaa -
88 осумдесет и осум Asatọ na asatọ -
89 осумдесет и девет Asatọ na itoolu -
90 деведесет Iri Itoolu -
91 деведесет и еден Iri Itoolu otu -
92 деведесет и два Iri Itoolu abụọ -
93 деведесет и три Iri Itoolu atọ -
94 деведесет и четири Iri Itoolu anọ -
95 деведесет и пет Iri Itoolu ise -
96 деведесет и шест Iri Itoolu isii -
97 деведесет и седум Iri Itoolu asaa -
98 деведесет и осум Iri Itoolu asatọ -
99 деведесет и девет Iri Itoolu itoolu -
100 сто Otu narị -